JUDO | KARATE | AIKIDO | DIFESA PERSONALE

Vieni a trovarci per una prova gratuita!

Judo

JUDO BIMBI

lunedì – mercoledi – venerdì         17:00 – 18:00

JUDO

lunedì – mercoledí — venerdì         18:00 – 19:30

KArate

KARATE BIMBI

martedì – giovedì         17:00 – 18:30

KARATE

martedì – giovedì         18:30 – 20:30

AIKIDO

Lunedí – mercoledí              20:00 – 21:30

KARATE ADVANCED - STREET FIGHT

martedì – giovedì         20:30 – 22:00